نام ونام خانوادگی            به نام خدا             مدت 35 دقیقه    آزمون زبان فارسی 1_____________________________________________الف )املا وبياموؤيم   ( 3 نمره)1-    در عبارتهای زیر کلمات نادرست را اصلاح کنید. (5/0)خانم کمالی مدیره ی دبیرستان  است. خانمهای محترمه زودتر از دیگران رسیدند.2-    کلمه های زیر را با املای مناسب تر بنویسید. (1).سوال:       سوء تغذیه :               موسس :                     صحراء عرفات:3-    به چه دلیل بکار بردن کلمه ی « گزارش ها  » به جای « گزارشات » درست تر است ؟ (5/0)4-    در گروه کلمات زیر ، شکلهای نادرست را بیابید و درست آن را بنویسید. (1)                 غالب شعر :      قصد و عظیمت :       رزیلت های اخلاقی  :       صفاهت و نادانی :ب- زبان شناسی : 4 نمره1- دلیل گستردگی و پیچیدگی زبان را بنویسید . (1)2- آیا شناخت زبان با توانایی استفاده از آن یکی است ؟ توضیح دهید.( 1)3- برای هر یک از ویژگی های « زایایی و نابجایی » زبان یک جمله بنویسید . (1)4- تفاوت لهجه و گویش را با ذکر مثال ، توضیح دهید ج- نگارش: 5 نمره  1-  چهار مورد از راههای تمرین نویسندگی را نام ببرید.(1)2- موارد کاربرد ، هر یک از نشانه های زیز زا بنویسید. (1):                (  )                   ؛                     « »                               3- شرح حال « صندلی » را از زبان خودش بنویسید. (1)4-    ویرایش یا ویراستاری چیست ؟ (1)5-    جمله ی زیر را نشانه گذاری کنید .(1)آثار مولانا عبارتند از مثنوی معنوی دیوان شمس فیه ما فیه دستور : 8 نمره1-    در عبارت زیر ، جمله ها را در زیر نمودار درختی بنویسید. (1)   در روزهای ابری ، آسمان تیره است . رنگ دریا به کبودی یا خاکستری می زند 2-    جاهای خالی را ، با نوشتن نهاد یا گزاره مناسب پر کنید. (5/الف -                ، نهاد اجباری جمله است.             ب- شاهنامه ،         ج- تهمینه ،                      د-        را « صاحب خبر» می گویند.3-    در جمله های زیر ، نهاد جدا و نهاد پیوسته ( شناسه ) را مشخص کنید. ( 5/1)    در پیشاور تقریبا همه فارسی می دانند . توله شکاری بزرگ شده است .    دست همدیگر را می گیریم .4-    با هر یک از  فعل های : « می سپارد و شدی » جمله بسازی  و اجزای اصلی آن را مشخص کنید . (2)5-    در جمله های زیر ، نقش اجزای مشخص شده را بنویسید. ( 2 )الف- در بهار برفها آب  می شوند.            ب- دانش آموز به پرسشهای معلم پاسخ داد.ج- دانه ها سر از خاک  بیرون کشیدند .              د- گرمایی بر دشتُُُ  نشسته بود.                      (( موفق و سرافراز باشید ))    ابوالفضل فروزان فر                        
/ 2 نظر / 9 بازدید

سوالاتتان بسیار خوب هستند متشکرمhttp://commenting.persianblog.ir/images/smileys/smiling.gif.

[شوخی][شوخی][شوخی][سبز][خداحافظ][خجالت][قلب]