در این قسمت بر آن شدم تاسوالاتی ازفصلهای مختلف شیمی دبیرستانی وپیش دانشگاهی طرح وجمع آوری کنم تا درمواقع ضروری دانش آموزان بتوانند جهت سنجش خود ازآن استفاده کنند.

شیمی 1

مجموعه سوالات تستی

مجموعه سوالات تشریحی

شیمی 2

مجموعه سوالات تستی

مجموعه سوالات تشریحی

 

شیمی 3

مجموعه سوالات تستی

مجموعه سوالات تشریحی

شیمی پیش دانشگاهی

مجموعه سوالات تستی

مجموعه سوالات تشریحی

/ 0 نظر / 13 بازدید