ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٢٤  

نام ونام خانوادگی            به نام خدا             مدت 35 دقیقه    آزمون زبان فارسی 1

_____________________________________________

الف )املا وبياموؤيم   ( 3 نمره)

1-    در عبارتهای زیر کلمات نادرست را اصلاح کنید. (5/0)

خانم کمالی مدیره ی دبیرستان  است. خانمهای محترمه زودتر از دیگران رسیدند.

2-    کلمه های زیر را با املای مناسب تر بنویسید. (1).

سوال:       سوء تغذیه :               موسس :                     صحراء عرفات:

3-    به چه دلیل بکار بردن کلمه ی « گزارش ها  » به جای « گزارشات » درست تر

است ؟ (5/0)

4-    در گروه کلمات زیر ، شکلهای نادرست را بیابید و درست آن را بنویسید. (1)                

غالب شعر :      قصد و عظیمت :       رزیلت های اخلاقی  :       صفاهت و نادانی :

ب- زبان شناسی : 4 نمره

1- دلیل گستردگی و پیچیدگی زبان را بنویسید . (1)

2- آیا شناخت زبان با توانایی استفاده از آن یکی است ؟ توضیح دهید.( 1)

3- برای هر یک از ویژگی های « زایایی و نابجایی » زبان یک جمله بنویسید . (1)

4- تفاوت لهجه و گویش را با ذکر مثال ، توضیح دهید

ج- نگارش: 5 نمره 

1-  چهار مورد از راههای تمرین نویسندگی را نام ببرید.(1)

2- موارد کاربرد ، هر یک از نشانه های زیز زا بنویسید. (1)

:                (  )                   ؛                     « »                               

3- شرح حال « صندلی » را از زبان خودش بنویسید. (1)

4-    ویرایش یا ویراستاری چیست ؟ (1)

5-    جمله ی زیر را نشانه گذاری کنید .(1)

آثار مولانا عبارتند از مثنوی معنوی دیوان شمس فیه ما فیه

دستور : 8 نمره

1-    در عبارت زیر ، جمله ها را در زیر نمودار درختی بنویسید. (1)

   در روزهای ابری ، آسمان تیره است . رنگ دریا به کبودی یا خاکستری می زند

2-    جاهای خالی را ، با نوشتن نهاد یا گزاره مناسب پر کنید. (5/

الف -                ، نهاد اجباری جمله است.             ب- شاهنامه ،

         ج- تهمینه ،                      د-        را « صاحب خبر» می گویند.

3-    در جمله های زیر ، نهاد جدا و نهاد پیوسته ( شناسه ) را مشخص کنید. ( 5/1)

   در پیشاور تقریبا همه فارسی می دانند . توله شکاری بزرگ شده است .

   دست همدیگر را می گیریم .

4-    با هر یک از  فعل های : « می سپارد و شدی » جمله بسازی  و اجزای اصلی آن را

مشخص کنید . (2)

5-    در جمله های زیر ، نقش اجزای مشخص شده را بنویسید. ( 2 )

الف- در بهار برفها آب  می شوند.            ب- دانش آموز به پرسشهای معلم پاسخ داد.

ج- دانه ها سر از خاک  بیرون کشیدند .              د- گرمایی بر دشتُُُ  نشسته بود.              

        (( موفق و سرافراز باشید ))    ابوالفضل فروزان فر                        


کلمات کليدي: